Disclaimer

Winkelwagen
0 producten
Disclaimer

 

De webshop www.lekkerbuitenleven.nl is eigendom van Palmplaza te Musselkanaal.
 
Op de toegang tot en het gebruik van webshop van www.lekkerbuitenleven.nl zijn naast de toepasselijke wetgeving de volgende bepalingen van toepassing. 

Palmplaza  sluit alle aansprakelijkheid voor druk- en of zetfouten op deze site uitdrukkelijk uit. Studio 55 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina´s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van de Palmplaza website. Palmplaza is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die de site van Lekkerbuitenleven of Palmplaza bevat (inclusief, maar beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Palmplaza (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar). Het is uitsluitend toegestaan het materiaal en de informatie van de Lekkerbuitenleven of Palmplaza site op te slaan en te verveelvoudigen voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Hierbij dienen copyright, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten te worden gevolgd. Verveelvoudigingen mogen nooit worden verkocht, gewijzigd of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Al het ander gebruik van het materiaal en informatie van de Lekkerbuitenleven of Palmplaza site is uitdrukkelijk verboden. Het is verboden om materiaal en informatie van externe partijen gepubliceerd op de Lekkerbuitenleven of Palmplaza site te gebruiken. Dit materiaal en deze informatie is eigendom van de externe partij en gepubliceerd met toestemming.